Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (30-4-12)

La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, reunida el dilluns 30 d’abril en sessió ordinària, va tractar els temes següents:

Ratificació de l’acord amb el Comitè d’Empresa i aprovació del pressupost 2011/2012

La Comissió Executiva va ratificar l’acord que s’acabava de signar aquell mateix matí entre la Direcció i el Comitè d’Empresa que ha permès presentar i aprovar el pressupost de l’exercici 2011-2012 equilibrat –preveu un lleuger superàvit de 27.357 euros.

Els membres de la Comissió Executiva van expressar la seva satisfacció pel resultat de l’acord i van felicitar a tots els representants que van intervenir en la negociació, tant de la Direcció com del Comitè d’Empresa, i van expressar el seu reconeixement a l’esforç que aquest acord ha suposa per a tot el personal de la UVic.

Presentació del document estratègic sobre el mapa de titulacions i propostes de futur

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat i els col·laboradors externs Sr. Martí Parellada i Sra. Gemma Garcia, van presentar l’estudi “Oferta de titulacions de la UVic: anàlisi i propostes”, a més d’una actualització de l’estudi sobre l’impacte econòmic de la UVic a Osona i Catalunya que el mateix Sr. Parellada havia elaborat el 2002.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat es va centrar en l’anàlisi de l’oferta de graus i màsters per al període 2012-2015, en els criteris que s’han utilitzat per elaborar-la i en la proposta d’actuacions immediates que caldria implementar.

Per la seva banda el Sr. Parellada  va exposar diversos arguments sobre la bondat i les possibilitats del model UVic per posicionar-se adequadament en el Sistema Universitari Català. Va fer propostes sobre accions de futur i va destacar la necessitat de desenvolupar un sistema permanent d’estudi i d’indicadors sobre l’oferta de titulacions. També va instar a millorar i ampliar l’oferta dels estudis en modalitats semipresencials i  la necessitat de col·laborar amb altres universitats com a factors estratègics de primer ordre.

Espai UVic a Barcelona

El gerent va presentar, i es va aprovar, el projecte de creació de l’Espai UVic a Barcelona, en un local de 90 metres quadrats situat al carrer Pintor Fortuny, 10, molt a prop de l’Oficina de Preinscripció Universitària. Aquest Espai, pensat per ser polivalent, de dues plantes, permetrà que la Universitat de Vic tingui presència física a la ciutat de Barcelona, amb tots els avantatges que això pot comportar.

Informacions del rector de la UVic i del director de la FUB

El rector va informar dels actes previstos per a la celebració del 15è aniversari de la UVic el 21 que comptarà amb la presència d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. La conferència central anirà a càrrec de Josep M. de Anzizu, membre del Consell Consultiu de la UVic.

Com a president de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) va informar que ben aviat tindrà lloc la signatura d’un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans i amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

També va informar que, coincidint amb la cloenda del curs de la XVU a la UVic està previst fer el lliurament de les medalles d’honor a la professora M. Antonia Canals amb laudatio de la rectora de la UdG Anna Geli i a l’editor i activista cultural Eliseu Climent amb laudatio de Jordi Pujol.
També va fer la presentació del vídeo de promoció internacional de la UVic “Vic’s Calling You”.

Per la seva banda el director de la FUB va informar del procés seguit i de l’estat actual de les negociacions amb altres entitats i institucions universitàries del territori, en relació al que preveu l’objectiu 9 del Pla Estratègic que fa referència a aquest tema.

També va presentar un estudi provisional sobre el projecte de vinculació de la Universitat de Vic amb altres estudis superiors de formació professional. S’està treballant i avançant en els contactes amb sectors com el de l’alimentació, especialment el carni, i amb el territori per iniciar com més aviat millor estudis de formació professional.

0 Respostes a “Informacions i acords de la Comissió executiva del Patronat de la FUB (30-4-12)”


  1. Cap comentari